Inese Ziemele

Ielūdzam Ineses Ziemeles studijā!

Zīmēšanas kursi un gleznošanas kursi profesionālas mākslinieces vadībā. Sāc pilnveidot savas prasmes jau šodien!

Zīmēšanas kursi

Zīmēšanas kursi

Pieteikties

Zīmēšanas kursi ļaus apgūt zīmēšanas izteiksmes līdzekļus - kompozīciju, tehnikas paņēmienus, perspektīvi un akadēmiskās zīmēšanas pamatus. Zīmēšana ļaus attīstīt asociatīvo domāšanu, dos iespēju brīvi rīkoties ar dažādiem zīmēšanas materiāliem – zīmuli, ogli, sangīnu, tušu un pasteli. Kursos Jūs apgūsit teorētiskās zināšanas un nostiprināsit tās praksē. Zīmēšanas kursi ļaus apgūt priekšmetu konstruēšanu, komponēšanu telpā, ievērojot priekšmetu attiecības. Zīmēšanas prasmes dos iespēju brīvi zīmēt plenērā, kā arī apgūt cilvēku un dzīvnieku figūru uzbūvi, un attēlošanu dažādās pozās. Māksliniece profesionāli sagatavo iestājeksāmeniem zīmēšanā RTU Arhitektūras fakultātē, LMA un RCK. → Pieteikties zīmēšanas kursiem mājaslapā vai pa tālruni 29893051

Ineses Ziemeles zīmēšanas kursi Zīmējums no Ineses Ziemeles zīmēšanas kursiem Zīmējums no Ineses Ziemeles zīmēšanas kursiem Zīmējums no Ineses Ziemeles zīmēšanas kursiem
Gleznošanas kursi

Gleznošanas kursi

Pieteikties

Gleznošanas kursos varēsit attīstīt prasmes krāsu jaukšanā, kolorītā, valērā, dažādu gleznošanas materiālu pielietošanā un iemācīties gleznas sākotnējo sagatavošanu. Kursos strādāsim ar akvareļkrāsām, akrila krāsām uz papīra, audekla ar dažādu gleznošanas instrumentu (otu) pielietojumu. Kursos tiek apgūti klusās dabas, ainavas un akadēmiskās gleznošanas pamati, kā arī gleznas kompozīcijas uzbūve.
Gleznošanas kursi ļauj attīstīt gleznošanas prasmes dažādos apgaismojumos. Pēc vēlēšanās varēsit apgūt dažādus gleznošanas stilus un arī abstrakcionismu.
→ Pieteikties kursiem mājaslapā vai pa tālruni 29893051

Ineses Ziemeles gleznošanas kursi Gleznošanas kursi Ineses Ziemeles vadībā Gleznošanas kursi Ineses Ziemeles mākslas studijā Gleznošanas kursi Ineses Ziemeles vadībā
Zīmēšana bērniem

Zīmēšana bērniem

Pieteikties

Bērnam ieteicams sākt mācīt zīmēšanu un gleznošanu no 5 gadu vecuma. Nodarbības attīstīs bērna fantāziju un spēju redzēto attēlot asociatīvos tēlos tā pilnveidojot asociatīvo un loģisko domāšanu. Mācīsim kā rīkoties ar dažādiem izteiksmes materiāliem – flomāsteriem, akvareļu, akrila un guaša krāsām un pasteļu krītiņiem, izmantojot audeklu, papīru un krāsaino kartonu. Zīmēšanas kursos bērni apgūst gleznošanas pamatus, krāsu toņu jaukšanu, pretējo krāsu toņu pielietošanu zīmējumā. Bērni zīmēšanā apgūst arī figūru zīmēšanu un gleznošanu un kustībā esošu figūru – cilvēku un dzīvnieku attēlošanu, kā arī kompozīcijas pamatus.
→ Pieteikt bērnu zīmēšanas nodarbībām mājaslapā vai pa tālruni 29893051

Ineses Ziemeles bērnu zīmēšanas studija Zīmēšana bērniem Ineses Ziemeles vadībā Zīmēšana bērniem Ineses Ziemeles mākslas studijā Zīmēšana bērniem Ineses Ziemeles studijā
Kompozīcija, perspektīva

Kompozīcija, perspektīva

Pieteikties

Kompozīcijai tiek veltīta liela nozīme visos mācību priekšmetos – zīmēšanā, gleznošanā un figūru attēlojumā. Gleznošanas un zīmēšanas kursos tiek mācīta pareiza priekšmetu, figūru ievietošana lapā vai audeklā. Tāpat tiek apgūta kustību dinamika un priekšmetu attiecības persektīvē, kas iet roku rokā ar krāsu kompozīciju un tonālo kompozīciju.

→ Piesakies kursiem jau tagad mājaslapā vai pa tālruni 29893051

Kompozīcija un perspektīva Kompozīcijas mācība Ineses Ziemeles mākslas studijā Perspektīvas mācība Ineses Ziemeles studijā Kompozīcija un perspektīva Ineses Ziemeles vadībā
Krāsu mācība

Krāsu mācība

Pieteikties

Krāsu mācība tiek apgūta glezošanas un zīmēšanas kursu ietvaros, un ļauj iepazīt lokālās un tonālās krāsas likumsakarības atkarībā no apgaismojuma izmaiņām un attēlojamā priekšmeta novietojumam telpā. Tāpat tiek apgūti krāsu attiecību pamati, krāsu toņu sajaukšana un idejas attēlošana ar krāsu palīdzību. Sāc pilnveidot savas prasmes zīmēšanā un gleznošanā jau šodien!

→ Piesakies kursiem jau tagad mājaslapā vai pa tālruni 29893051

Krāsu mācība Ineses Ziemeles mākslas studijā Krāsu mācība Ineses Ziemeles studijā Krāsu mācība Ineses Ziemeles vadībā Ineses Ziemeles krāsu mācība

Pieredze

Kursi notiek

Mācību maksa

Pieteikties

Māksliniece Inese Ziemele beigusi Latvijas Valsts Mākslas akadēmiju un Repina vārdā nosaukto Mākslas institūtu Pēterburgā. Mākslas studiju vada no 1981. gada. Daudzi Ineses Ziemeles audzēkņi sekmīgi turpina studijas mākslas skolās, Latvijas Mākslas akadēmijā un gūst starptautiskus panākumus izstādēs. Zīmēšanas un gleznošanas kursi notiek latviešu un krievu valodā Jūrmalā, Lielupē -
● Bērniem: otrdienās un ceturtdienās no plkst. 18:00 līdz 19:30;
● Pieaugušajiem: trešdienās no plkst. 18:00 līdz 19:30
+ iespējams vienoties par individuālu nodarbību grafiku
Katras nodarbības ilgums ir 2 akadēmiskās stundas jeb 90 minūtes. Mācību maksa ir 10€ par vienu nodarbību bērniem un 15€ par vienu nodarbību pieaugušajiem. Maksājot uzreiz par mēnesi - atlaides. Māksliniece konsultēs par mācībām nepieciešamajiem materiāliem un to iegādes iespējām. Lai pieteiktos zīmēšanas vai gleznošanas kursiem un uzzinātu vairāk, sazinies ar mākslinieci Inesi Ziemeli jau šodien:

● Piesakies pa tālruni 29893051 vai

Aizpildi pieteikuma formu →